تبلیغات
دوستانه - کل دستور زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی همراه با نمونه سوال

 كل دستور كلاس سوم به همراه تمرین از هر درس برای شما دوستان عزیز تهیه دیده شده است  امیدوارم شما  بتوانید از این جزوه استفاده بكنید
البته به دلیل كه بودن حجم و فضای بلاگ برای ارسال مطلب این دستور زبان به چهار بخش تهیه شده است

  درس اول     

S مالكیت

گرامر یا دستور زبان این درس درباره استفاده از S مالكیت ، یا آپُستروف S، می باشد و قسمت دیگر گرامر آن درباره استفاده از of در نسبت دادن شیء به شیء دیگر می باشد.

نكات گرامری این درس به ترتیب زیر می باشد.

   نكات

1 هر گاه بخواهیم جسمی یا شیء را به انسانی تعلق و مالكیت دهیم، ابتدا یك آپُستروف s یا(s') به آخر اسم انسان اضافه می كنیم سپس نام شیء مورد نظر را به دنبال‌ آن می آوریم . مثال :

Sara's book : كتاب سارا

Teacher's pen : خودكار معلم

 2 (s') یا آپُستروف s مالكیت مخصوص تعلق جسم یا شی به انسان است و برای تعلق دادن شی به شی دیگر هرگز به كار نمی رود.

 3 - اگر اسمی كه می خواهیم شیء را به آن نسبت دهیم به حرف S ختم شود و یا s جمع به دنبال داشته باشد كافی است فقط علامت آپُستروف را سمت راست آن S كه در آخر اسم وجود دارد بیاوریم مثل :

Student's books : كتاب های دانش آموزان

Girl's dresses: لباس های دختران

 4 اگر بخواهیم شیء را به شئی دیگر تعلق و مالكیت دهیم ، كافی است حرف اضافه of را بین اسم آن دو شی قرار دهیم مثل :

The door of the class : دربِ كلاس

شی تعلق داده شده حرف اضافه

The legs of the table : پایه های میز

5- حرف اضافه of فقط برای تعلق دادن شی به شی دیگر به كار می رود و برای تعلق دادن شی به انسان ها به كار نمی رود.

6 نكته دیگر این درس در مورد استفاده از «صفت» می باشد. همانطور كه می دانید « صفت» كلمه ای است كه مشخص كننده وضعیت یا حالت اسم می باشد. صفت قبل از اسم می آید و آن را توصیف می كند مانند :

Old man :‌مردِ پیر

old: صفت

man : اسم

 Easy question : سؤالِ آسان

Easy : صفت

question : اسم

7- در جمله صفت قبل از اسم می آید و آن را توصیف می كنند مانند :

The old man is in the room. پیر مرد در اتاق است

و یا بعد از فعل to be مانند am-is- are می‌آید مانند :

The question is easy. سؤال آسان است

easy : صفت

This girl is very fat . این دختر خیلی چاق است

fat : صفت

8- نام رنگ ها خود صفت هستند چون اسم را توصیف می كنند مانند :

Blue car اتوبوس آبی

Red shoes كفش های قرمز

9- بعضی از صفاتی كه شما با آن ها آشنا هستید عبارتند از :

Tall : بلند , short: كوتاه ,thin: لاغر

Fat : ‌چاق , small : كوچك , large: بزرگ

Old: قدیمی , new: جدید , young: جوان

Hard : مشكل , easy: آسان , blue: آبی

Red: قرمز , yellow : زرد , black : سیاه  

   تمرین :

1 با توجه به جملات داده شده ، جملات جدید بسازید و در آن ها 's‌یا of به كار ببرید.

1- Ali has a car . It is red.

پاسخ: Ali's car is red .

چون Ali انسان (جاندار) است برای تعلق دادن car به Ali از 's استفاده می كنیم.

2- This table has four legs. These are short.

پاسخ:The legs of this table are short.

چون می خواهیم the legs(بی جان) را به this تعلق دهیم از of استفاده می كنیم.  

   2 گزینه صحیح را انتخاب كنید

1- what colour are these apples? They are ………..

a) red apple

b) apples

c) red

d) red apples

پاسخ : گزینه c صحیح است. فقط در مورد رنگ سؤال شده است.

2- whose book is ti? This is ……..

a) Amir's

b) Amirs'

c) book of Amir

d) books of Amir

پاسخ : گزینه a صحیح است. چون امیر انسان است از 's در آخر اسم آن استفاده می شود.

3 – Those are the ……..books.

a) boys of

b) boys

c) librarys

d) library of

پاسخ : گزینه b صحیح است . bag انسان است و s' می گیرد. گزینه های دیگر از نظر گرامری پاسخ درستی نمی دهند.  

   3 - در تمرین زیرs' یا of به كار ببرید

1. They are my sister ……pens.

پاسخ : s' به كار می رود چون sister جاندار است.  

  4 در جای خالی كلمه مناسب به كار ببرید.

1- mina isn't fat. She is ……….

پاسخ : thin

2- Ali is tall but his brother is ……….

پاسخ : short

3 – The wall Amir ….. house is brown

پاسخ : در اولین جای خالی Of و در دومین جای خالی 's قرار می گیرد.

4. Ahmads mother is a nurse …….is a good nurse.

پاسخ : she  

  درس دوم

ضمایر مفعولی و قیود تكرار

گرامر یا دستور زبان این درس درباره استفاده از ضمایر مفعولی می باشد و قسمت دیگر آن درباره قیدهای تكرار می باشد. نكات گرامری این درس به ترتیب زیر می باشد.

1 ضمایر مفعولی ضمایری هستند كه در جمله بعد از فعل قرار می گیرند و نقش مفعولی دارند. شما قبلاً با ضمایر فاعلی آشنا شده اید. درجدول زیر ضمیر مفعولی مربوط به هر یك از ضمایر فاعلی در جلو آن نوشته شده است.

ضمیر مفعولی

ضمیر فاعلی

به من یا مرا me

من I

به تو یا تو را you

تو  You

به او یا او را him

او(مرد) He

به او یا او را her

او(زن) She

به او یا او را it

او(خنثی) It

به ما یا ما را us

ما We

به شما یا شما را you

شما You

به ایشان یا ایشان را them

ایشان They

به چند مثال توجه كنید

لطفاً به من یك خودكار بده.

Give me a pen please.

me : ضمیر مفعولی

I see him every day : من او را هر روز می بینم

him : ضمیر مفعولی

2 ضمایر مفعولی فقط بعد از فعل هایی می آیند كه به مفعول احتیاج دارند مانند :

See,help,give,ask,buy,eat,want,visit و .....

بعضی از فعل ها به مفعول احتیاج ندارند و به تنهایی معنای كاملی دارند مانند go, come و ...

 3 ضمایر مفعولی سوم شخص مفرد مانند ضمیر فاعلی مذكر و مؤنث و خنثی دارد. برای مردم him ، برای زن her و برای اشیاء It به كار می رود.

 4 قسمت دیگر گرامر این درس قیدهای تكرار هستند. شما در این درس با چند قید تكرار مانند زیر آشنا می شوید.


free Nintendo Switch
جمعه 24 آذر 1396 07:46 ب.ظ
من خوشحال هستم، در نتیجه من کشف کرده ام آنچه را که دنبال می کردم.

شما شکار 4 روزه خود را به پایان رسانده اید! خداوند شما را مردمی کند روز خوبی داشته باشی.
خدا حافظ
cam4ultimate hack
سه شنبه 21 آذر 1396 09:19 ب.ظ
من بازدید کننده منظم هستم، چگونه همه شما هستم؟ این پست ارسال شده در این وب سایت واقعا جالب است.
imvu credits generator
جمعه 10 آذر 1396 12:09 ق.ظ
فکر میکنم این یکی از مهمترین اطلاعات برای من است.
و من خوشحالم خواندن مقاله شما. اما می خواهم به برخی از چیزهای عمومی اشاره کنم
سبک سایت کامل است، مقالات واقعا عالی است: D.
شغل خوب، سلام
Nintendo giveaway
سه شنبه 7 آذر 1396 09:02 ب.ظ
وای، ساختار وبلاگ باور نکردنی! چه مدت یک وبلاگ دارید؟
کاری میکنید که بلوگنویسی به نظر آسان بیاید. کل تصویر وب سایت شما عالی است، به غیر از آن
محتوای مطالب!
supplemental medicare plans
جمعه 3 آذر 1396 04:44 ب.ظ
این قابل توجه است که بازدید از این سایت و خواندن نظرات همه دوستان در مورد این پاراگراف، در حالی که من نیز علاقه مند به گرفتن know-how است.
are psychics real
سه شنبه 30 آبان 1396 07:28 ب.ظ
فقط می توانم بگویم که راحتی پیدا کردن کسی که واقعا می داند چه چیزی در مورد آنلاین صحبت می کند.
شما واقعا درک می کنید که چگونه یک مسئله را به نور تبدیل کنید و آن را مهم بدانید.
بیشتر مردم باید این را بررسی کنند و این را درک کنند
داستان. من شگفت زده شدم که شما محبوب تر نیستید زیرا شما مطمئنا هدیه ای دارید.
std testing price
پنجشنبه 18 آبان 1396 01:03 ق.ظ
پسر! این محصولات شما اعجاب اور است. من چیزهای قبلی را درک می کنم و شما خیلی فوق العاده هستید.
من واقعا دوست دارم آنچه شما در اینجا به دست آورده اید، قطعا دوست داشته باشید
آنچه شما می گویید و نحوه بیان آن چیست. شما آن را سرگرم کننده می کنید
هنوز مراقب آن هستیم که آن را هوشمند نگه داریم من نمی توانم صبر کنم
خیلی بیشتر از شما خواندن این واقعا یک سایت فوق العاده است.
std test
یکشنبه 14 آبان 1396 01:42 ق.ظ
من فکر می کنم مدیر این وب سایت واقعا کار می کند
سخت است برای سایت خود، از آنجا که در اینجا هر چیز بر اساس کیفیت است
اطلاعات
how much do std tests cost
یکشنبه 14 آبان 1396 12:50 ق.ظ
هی فقط می خواست به شما یک سر کوتاه و به شما بدهد
می دانم چند از تصاویر به درستی بارگذاری نمی شوند.
من مطمئن نیستم که چرا اما من فکر می کنم یک مسئله اتصال است. من آن را در دو مرورگر مختلف آزمایش کرده ام و هر دو آن را نشان می دهند
همان نتیجه
best supplement insurance plans
چهارشنبه 10 آبان 1396 10:56 ب.ظ
بخش زیبا از محتوا. من به سادگی به وب سایت شما و در سرمایه ی سرمایه ی خودم افتادم
می گویند که من در واقع از حساب شما لذت بردم
پست های وبلاگ به هر حال من برای فید های شما اشتراک می کنم و یا حتی تحقق می پذیرم که به طور مداوم سریع پذیرش می کنید.
best psychic medium
چهارشنبه 10 آبان 1396 10:54 ب.ظ
من این پسر عموی من این وبسایت را توصیه کردم. من مطمئن نیستم که آیا این
پست توسط او نوشته شده است به عنوان هیچ کس دیگری نمی دانم دقیقا در مورد مشکل من.
شما باور نکردنی هستید! با تشکر!
best psychic readings
چهارشنبه 10 آبان 1396 09:23 ب.ظ
This is a good tip particularly to those new to
the blogosphere. Brief but very accurate info… Many thanks for sharing this one.
A must read article!
ask a psychic question
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:46 ب.ظ
آن مانند شما افکار من را یاد می گیرید! شما ظاهرا می دانید
خیلی در مورد این، مانند شما کتاب الکترونیکی در آن یا چیزی نوشت.
من اعتقاد دارم که شما می توانید با برخی از درصد فشار به آن را انجام دهید
پیام خانه کمی، اما به جای آن، این وبلاگ با شکوه است.
خوب خواندن مطمئنا برگشتم
cheap psychics
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:46 ب.ظ
با درود! توصیه های بسیار مفید در این پست!
این تغییرات کمی است که تغییرات قابل توجهی را ایجاد می کند.
تشکر فراوان برای به اشتراک گذاری!
confidential std test
یکشنبه 19 شهریور 1396 08:04 ب.ظ
سلام، شما فکر می کنید که کدام وبلاگ شما با شما کار می کند؟
من می خواهم بلافاصله وبلاگ خود را شروع کنم، اما من زمان دشواری تصمیم گیری بین BlogEngine / Wordpress / B2evolution و دروپال را دارم.
دلیلش این است که من تقاضا دارم زیرا طراحی و سبک شما به نظر می رسد متفاوت است و بیشتر
وبلاگ ها و من به دنبال چیزی کاملا منحصر به فرد هستم.
پ.ن.محصولات خود را برای بودن در خارج از موضوع، اما من مجبور به درخواست!
cheap telephone psychics
یکشنبه 19 شهریور 1396 05:27 ب.ظ
من بلافاصله رد کردن rss خود را به عنوان من نمی توانم لینک خود را ایمیل اشتراک و یا خبرنامه الکترونیکی پیدا کنید.
آیا شما دارید؟ لطفا به من اجازه دهید تا من را تشخیص بدهد
مشترک شوید با تشکر.
std screening
شنبه 18 شهریور 1396 05:31 ب.ظ
آیا تا به حال درباره اضافه کردن کمی بیش از مقالات خود فکر کرده اید؟

منظورم این است که آنچه شما می گویید ارزشمند و کامل است. اما تصور کنید اگر اضافه کردید
برخی از تصاویر بزرگ و یا فیلم ها به پست های خود را بیشتر، "پاپ"!
محتوای شما عالی است اما با تصاویر و ویدئو
کلیپ، این وبلاگ قطعا می تواند یکی از بزرگترین باشد
در طاقچه خود وبلاگ فوق العاده!
http://cesarlamberth.hatenablog.com/archive/2015/09/27
سه شنبه 17 مرداد 1396 07:25 ق.ظ
Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to my
4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her
ear and screamed. There was a hermit crab inside and it
pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this
is totally off topic but I had to tell someone!
Foot Problems
دوشنبه 16 مرداد 1396 11:45 ب.ظ
I couldn't refrain from commenting. Exceptionally well
written!
How much does it cost for leg lengthening?
شنبه 14 مرداد 1396 01:38 ب.ظ
Greetings from Florida! I'm bored to tears at work
so I decided to check out your website on my iphone during
lunch break. I really like the knowledge you provide here and can't wait to take a
look when I get home. I'm shocked at how quick your blog
loaded on my cell phone .. I'm not even using WIFI, just 3G ..

Anyhow, amazing site!
juveniledancer943.snack.ws
جمعه 13 مرداد 1396 08:34 ب.ظ
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment.
Is there any way you can remove me from that
service? Cheers!
chaturbate token generator verification key
پنجشنبه 12 مرداد 1396 08:38 ب.ظ
Heya i'm for the first time here. I found this board and I find It really useful & it
helped me out a lot. I hope to give something back and help
others like you helped me.
Rose
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:08 ب.ظ
Good replies in return of this matter with real arguments
and describing the whole thing about that.
Aimee
جمعه 16 تیر 1396 06:24 ب.ظ
I seriously love your site.. Great colors & theme. Did you develop
this website yourself? Please reply back as I'm planning to create my own personal website and would like to know
where you got this from or just what the theme
is called. Many thanks!
std testing near me
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 04:29 ق.ظ
core از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین
در آیا واقعا نشستن خوب با من پس از برخی از
زمان. جایی درون پاراگراف شما قادر
به من مؤمن اما فقط برای کوتاه در حالی که.
من این کردم مشکل خود را با
فراز در منطق و شما خواهد را
سادگی به کمک پر همه کسانی معافیت.
که شما که می توانید انجام من
می مطمئنا تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
Louis
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:49 ب.ظ
I really like what you guys tend to be up too. This type of clever
work and exposure! Keep up the awesome works guys I've included you guys to our blogroll.
Deb
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:05 ب.ظ
Good day! I know this is kinda off topic however I'd figured I'd
ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article
or vice-versa? My website goes over a lot of the same subjects
as yours and I think we could greatly benefit from
each other. If you're interested feel free to send me an email.
I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!
حدیثه
چهارشنبه 1 خرداد 1392 05:25 ق.ظ
سلام ممنون ازوبلاگتون خیلی بهم کمک کرد
ندا
پنجشنبه 15 فروردین 1392 12:55 ب.ظ
خوب بود
مهران
شنبه 23 دی 1391 11:54 ق.ظ
خیلی خوب بووووووووووووووووود.ای ول.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30